Pomôžte hokeju cez 2%

Prečo dať 2% na hokej pre naše deti a mládež ???

            Ako každý rok, tak aj tento sa opäť snažíme zháňať financie pre deti a mládež rôznymi spôsobmi. V tomto období sú to práve 2%, ktoré časťou pomáhajú na nákup pomôcok, výstrojí, tréningov, akcií pre deti, atď...

            V roku 2019 sa nám podarilo urobiť veľa vecí na čo sme veľmi hrdí.  Usporiadali sme množstvo akcií pre deti v prípravke, získali sme nových trénerov ktorý začali pracovať s tými najmenšími, poslali a usporiadali sme školenia pre trénerov aby sme spoločne vylepšovali a napredovali novým trendom v tréningovej príprave, zúčastnili sme sa množstva hokejových turnajov a v neposlednom rade sme aj za pomoci rodičov prerobili šatne pre deti 3HT a dievčenskú šatňu.

            V tomto roku chceme opäť zlepšiť podmienky našim deťom a mládeži, aby nikdy nezabudli na to čo im hokej dal. Po dohode s mestom, ktoré je vlastníkom nášho štadióna sme sa rozhodli v tomto roku vybudovať tri nové šatne v priestoroch bývalého pohostinstva, ktoré je súčasťou zimného štadióna. Je to pre nás veľká výzva a nákladná rekonštrukcia, nakoľko si na ňu musíme ako klub zohnať financie sami, ale veríme že spoločnými silami sa nám to podarí.

            V roku 2019 sa  klub  pre skvalitnenie činnosti  rozdelil na seniorskú a mládežnícku časť.  Zároveň to slúži pre transparentnejšie financovanie seniorského a mládežníckeho hokeja. Preto seniorský a mládežnícky hokej majú vlastné klubové účty, kde má klub lepší prehľad odkiaľ a kam financie smerujú a na aký účel sa financie použijú. Preto sme veľmi vďační za každé ďakujem, pochvalu, vecný či sponzorský dar, ktorý nám pre deti a do klubu venujete.

            Vieme, že stále je čo zlepšovať a vždy sa snažíme urobiť čo najviac podľa možností.  My všetci v Považskej Bystrici čo pre hokej robíme, chceme aby naše deti mali krajšie detstvo, aby boli pripravení na cestu dospelosti a aby nikdy nezabudli že boli súčasťou nášho Národného športu.

Ďakujeme za Vaše 2%

Potvrdenie

Vyhlasenie

 


Ďalšie články