Rekonštrukcia šatní

HK ´95 Považská Bystrica zadáva Výzvu na predkladanie ponúk pre rekonštrukciu bývale kaviarne na ZŠ na šatne.

Prílohy:

Výzva na predkladanie ponúk

Výkaz_výmer

Návrh zmluvy o dielo

Návrh kritérií

TS-šatne

Výkres č.1

Výkres č.2

Výkres č.3

Vyhodnotenie súťaže

Vyhodnotenie súťaže

 


Ďalšie články